0983 608 638
036 364 4493


Tủ hồ sơ tài liệu,giá kệ

Dòng sản phẩm

Mã SP: Tủ Hồ Sơ K2

5,200,000đ

Mã SP: BDI 02

6,500,000đ

Mã SP: FRC2

24,000,000đ

Mã SP: K4 cao cấp

5,700,000đ

Mã SP: BDI 02 Điện tử

7,500,000đ

Mã SP: FRC3

28,000,000đ

Mã SP: K6

6,000,000đ

Mã SP: BDI 02 cánh

8,500,000đ

Mã SP: FRC4

25,000,000đ

Mã SP: Tủ hồ sơ 4 Cánh

5,700,000đ

Mã SP: BDI 02 khóa cơ

7,500,000đ

Mã SP: FRC4 - Vàng

36,000,000đ