0983 608 638
036 364 4493


Máy scan Canon

Dòng sản phẩm

Mã SP: Lide 220

2,190,000đ

Mã SP: Lide 120

1,390,000đ

Mã SP: Lide 300

1,575,000đ

Mã SP: Lide 400

2,725,000đ

Mã SP: DR F-120

6,842,000đ

Mã SP: DR-C225 II

7,165,000đ

Mã SP: DR-C240

13,570,000đ

Mã SP: DR M160 II

22,425,000đ

Mã SP: P215 Mark II

6,490,000đ