0983 608 638
036 364 4493


Máy in mã vạch Godex

Dòng sản phẩm

Mã SP: Godex G500

4,250,000đ

Mã SP: G530

5,400,000đ

Mã SP: EZ-1105

5,900,000đ

Mã SP: EZ 1100 plus

6,380,000đ