0983 608 638
036 364 4493


Máy hút ẩm FujiE

Dòng sản phẩm

Mã SP: HM 912EC

2,800,000đ

Mã SP: 610EB

3,050,000đ

Mã SP: HM-912EC-N

3,200,000đ

Mã SP: HM-914EC

3,500,000đ

Mã SP: HM-614EB

3,750,000đ

Mã SP: 616EB

3,750,000đ

Mã SP: 612EC

3,800,000đ

Mã SP: HM-916EC

4,000,000đ

Mã SP: HM-918EC

4,000,000đ

Mã SP: 618EC

4,500,000đ

Mã SP: 620EB

4,700,000đ

Mã SP: 920EC

5,500,000đ

Mã SP: 630EC

6,450,000đ

Mã SP: HM-630EB

7,000,000đ

Mã SP: HM-930EC

7,300,000đ