0983 608 638
036 364 4493


Tủ chống ẩm Nikatei

Dòng sản phẩm

Mã SP: NC30C

1,790,000đ

Mã SP: NC30S

1,950,000đ

Mã SP: NC50S

2,890,000đ

Mã SP: NC80HS

3,600,000đ

Mã SP: NC80S

3,600,000đ

Mã SP: NC100S

4,590,000đ

Mã SP: NC120S

5,690,000đ

Mã SP: NC120HS

5,690,000đ

Mã SP: NC180S

7,790,000đ

Mã SP: NC250S

10,750,000đ

Mã SP: NC600S

28,900,000đ