0983 608 638
036 364 4493


Máy hủy tài liệu Bosser

Dòng sản phẩm

Mã SP: 220CC

4,300,000đ

Mã SP: 220CD

3,200,000đ

Mã SP: Bosser 310X

24,450,000đ

Mã SP: Bosser 240X

8,600,000đ

Mã SP: 180X Gold

2,800,000đ

Mã SP: Bosser 220X

4,090,000đ

Mã SP: Bosser 370X

28,500,000đ

Mã SP: Bosser 240CC

12,200,000đ

Mã SP: BOSSER 240X

9,100,000đ