0983 608 638
036 364 4493


Đầu đọc mã vạch Zebex

Dòng sản phẩm

Mã SP: ZZ3100MC

1,150,000đ

Mã SP: ZZ3190

1,850,000đ

Mã SP: ZZ3152

7,500,000đ


6,000,000đ

-20%
Mã SP: ZZ3051BT

7,000,000đ


6,300,000đ

-10%
Mã SP: ZZ3151HS

2,600,000đ

Mã SP: ZZ6082

8,750,000đ


7,000,000đ

-20%
Mã SP: ZZ6170

5,000,000đ


4,000,000đ

-20%
Mã SP: ZZ6182

8,625,000đ


6,900,000đ

-20%