0983 608 638
036 364 4493


Máy in mã vạch Antech

Dòng sản phẩm

Mã SP: 3120 ( USE )

4,320,000đ

Mã SP: AP355 Plus

4,200,000đ

Mã SP: G630 -USB

4,569,120đ

Mã SP: RP411

2,424,096đ

Mã SP: G630 -USEP

4,918,800đ

Mã SP: G600

6,019,200đ

Mã SP: 3210E ( 203Dpi )

6,156,000đ

Mã SP: 3310E (300dpi)

7,080,000đ

Mã SP: 2300EI

6,320,160đ

Mã SP: L42 (203dpi)

5,198,400đ

Mã SP: 2200EI

5,472,000đ

Mã SP: BTP-2300E ( 300 Dpi )

6,703,200đ

Mã SP: BTP-2200E ( 203 dpi )

5,472,000đ

Mã SP: 3120 ( USB )

3,456,000đ