0983 608 638
036 364 4493


Máy đánh giày cao cấp Sumo

Dòng sản phẩm

Mã SP: SM1

3,800,000đ


2,698,000đ

-29%
Mã SP: SM2

3,980,000đ


2,865,600đ

-28%
Mã SP: SM3

5,600,000đ


4,200,000đ

-25%
Mã SP: SM4

3,750,000đ


2,587,500đ

-31%
Mã SP: X1

8,000,000đ


5,440,000đ

-32%
Mã SP: X2

8,800,000đ


5,984,000đ

-32%
Mã SP: X3

9,000,000đ


6,750,000đ

-25%
Mã SP: X4

8,200,000đ


6,478,000đ

-21%
Mã SP: K6 Plus

1,000,000đ


700,000đ

-30%
Mã SP: K8 Plus

11,000,000đ


7,700,000đ

-30%