0983 608 638
036 364 4493


Đầu đọc mã vạch Antech

Dòng sản phẩm

Mã SP: AS1250

1,080,500đ

Mã SP: AS2452

3,600,000đ

Mã SP: AS2800WI

8,000,000đ


6,800,000đ

-15%
Mã SP: AS7140

4,500,000đ


4,050,000đ

-10%
Mã SP: AS7220i

3,500,000đ


3,150,000đ

-10%
Mã SP: AS2180

1,550,000đ


1,240,000đ

-20%
Mã SP: AS6850

3,950,000đ


3,555,000đ

-10%
Mã SP: PDT-8B

8,755,200đ

Mã SP: AS800i

1,200,000đ

Mã SP: AS6600

2,520,000đ

Mã SP: AS1260i

1,080,000đ