0983 608 638
036 364 4493


Đầu đọc mã vạch Honeywell

Dòng sản phẩm

Mã SP: HYJ4600

3,875,000đ


3,100,000đ

-20%
Mã SP: HH1300G

3,500,000đ


2,800,000đ

-20%
Mã SP: HHH360

1,760,000đ


1,672,000đ

-5%
Mã SP: HYJ5900

2,500,000đ


2,350,000đ

-6%
Mã SP: HX1902GHD

15,400,000đ


14,630,000đ

-5%
Mã SP: H1202G

8,350,000đ


6,680,000đ

-20%
Mã SP: H1400G

3,500,000đ


3,150,000đ

-10%
Mã SP: HX1902GSR

14,300,000đ


13,585,000đ

-5%
Mã SP: H1450g

3,125,000đ


2,500,000đ

-20%
Mã SP: HX1900GHD

5,000,000đ


3,500,000đ

-30%
Mã SP: H2D1452G

7,937,500đ


6,350,000đ

-20%
Mã SP: H1452G

6,062,500đ


4,850,000đ

-20%
Mã SP: HoneywellYJ3300

1,000,000đ

Mã SP: HV1250G

2,437,500đ


1,950,000đ

-20%
Mã SP: HX1900

5,000,000đ


3,500,000đ

-30%