0983 608 638
036 364 4493


Máy in mã vạch Xprinter

Dòng sản phẩm

Mã SP: XP-330B

1,750,000đ

Mã SP: XP - 360B

2,325,000đ

Mã SP: XP-470B

2,038,812đ

Mã SP: XP - 350B

2,400,000đ