0983 608 638
036 364 4493


Máy hút ẩm Olmas

Dòng sản phẩm

Mã SP: OS-12L

3,490,000đ

Mã SP: OS – 16L

4,590,000đ

Mã SP: OS – 60L

9,990,000đ

Mã SP: OS-150L

21,500,000đ

Mã SP: OS-210L

37,800,000đ

Mã SP: OS-500L

66,200,000đ