0983 608 638
036 364 4493


Máy scan Plustek

Dòng sản phẩm

Mã SP: S420

3,240,000đ

Mã SP: S410

2,300,000đ

Mã SP: PS406U

13,300,000đ

Mã SP: PS386

10,500,000đ

Mã SP: PS288

7,600,000đ

Mã SP: PL2550

13,600,000đ

Mã SP: D600

4,660,000đ

Mã SP: A320L

13,500,000đ

Mã SP: PS3060U

9,990,000đ

Mã SP: PL1530

6,900,000đ

Mã SP: A360Plus

21,800,000đ

Mã SP: AD480

5,700,000đ

Mã SP: OS1180

8,500,000đ