0983 608 638
036 364 4493


Cáp mạng

Dòng sản phẩm

Mã SP: CAT5e (6-219590-2)

2,475,000đ

Mã SP: CAT6 1427254-6

3,190,000đ