0983 608 638
036 364 4493


Máy in hóa đơn Citizen

Dòng sản phẩm

Mã SP: CT-S851

5,850,000đ

Mã SP: CT-S801

5,750,000đ

Mã SP: CT-S281

5,450,000đ

Mã SP: CT-S651

6,840,000đ

Mã SP: CT-S601

6,840,000đ

Mã SP: CT-S310

5,745,000đ

Mã SP: CT-S310II

5,472,000đ