0983 608 638
036 364 4493


Máy hút ẩm KASAMI

Dòng sản phẩm

Mã SP: KS14EC

5,000,000đ


4,500,000đ

-10%
Mã SP: KS25EC

6,500,000đ


5,525,000đ

-15%
Mã SP: KD20BE

4,950,000đ

Mã SP: KD50

9,600,000đ

Mã SP: KS50EC

10,000,000đ


9,500,000đ

-5%
Mã SP: KD-30EC

6,300,000đ

Mã SP: KD 25EB

4,900,000đ

Mã SP: KD14EB

4,390,000đ

Mã SP: KD150

25,700,000đ


21,845,000đ

-15%
Mã SP: HM158

30,200,000đ