0983 608 638
036 364 4493


Máy hút ẩm KASAMI

Dòng sản phẩm

Mã SP: KS14EC

5,200,000đ

Mã SP: KS25EC

6,500,000đ

Mã SP: KD20BE

5,690,000đ

Mã SP: KD50

11,000,000đ

Mã SP: KS50EC

11,500,000đ


10,925,000đ

-5%
Mã SP: KD-30EC

7,245,000đ

Mã SP: KD 25EB

5,600,000đ

Mã SP: KD14EB

4,390,000đ

Mã SP: KD150

25,700,000đ


21,845,000đ

-15%
Mã SP: HM158

30,200,000đ