0983 608 638
036 364 4493


Máy chiếu Panasonic

Dòng sản phẩm

Mã SP: PPTLB303

10,500,000đ

Mã SP: PPTLB353

10,900,000đ

Mã SP: PPTLB383

12,000,000đ

Mã SP: PPTLW373

17,000,000đ

Mã SP: PPTLB423

15,000,000đ

Mã SP: PPTVW350

15,500,000đ

Mã SP: PPTVW540

25,000,000đ


22,500,000đ

-10%
Mã SP: PPTVX610

25,000,000đ


22,500,000đ

-10%
Mã SP: PPTEZ590

71,250,000đ


57,000,000đ

-20%
Mã SP: PPTEZ770Z

Mã SP: PPTVZ585N

Mã SP: PPTDX820BA

Mã SP: PPT-TW351R

30,000,000đ

Mã SP: PPT-LW375

Mã SP: PPT-LB305

11,000,000đ

Mã SP: PPT-MZ770