0983 608 638
036 364 4493


Máy hủy tài liệu Silicon

Dòng sản phẩm

Mã SP: PS812C

2,050,000đ

Mã SP: PS-508M

2,250,000đ

Mã SP: PS650C

3,900,000đ

Mã SP: PS800CN

2,300,000đ

Mã SP: PS-915LCD

4,300,000đ

Mã SP: PS630C

3,990,000đ

Mã SP: PS836C

5,550,000đ

Mã SP: PS890C

6,750,000đ

Mã SP: PS620C

3,990,000đ

Mã SP: PS610C

3,600,000đ