0983 608 638
0243 862 9902


Két sắt tiêu chuẩn ngân hàng BDI

Mã SP: C35ĐT

3,900,000đ


2,808,000đ

-28%
Mã SP: C100ĐT

6,300,000đ


4,851,000đ

-23%
Mã SP: NK50

5,000,000đ


3,700,000đ

-26%
Mã SP: NE50

4,800,000đ


3,600,000đ

-25%
Mã SP: NC50

4,100,000đ


2,829,000đ

-31%
Mã SP: NE40

4,500,000đ


3,240,000đ

-28%
Mã SP: C1100ĐT

15,800,000đ


10,428,000đ

-34%
Mã SP: C1100ĐM

16,000,000đ


10,560,000đ

-34%
Mã SP: C1000ĐT

13,800,000đ


8,832,000đ

-36%
Mã SP: C38KC

2,550,000đ


1,708,500đ

-33%
Mã SP: C45KC

2,900,000đ


1,914,000đ

-34%