0983 608 638
036 364 4493

Vuốt nhẹ tiền để nhận biết tiền thật và giảVuốt nhẹ tờ tiền polyme : Kiểm tra các yếu tố in lồi lõm 

    Trước tiên, kiểm tra bằng cách vuốt nhẹ lên bề mặt các điểm, yếu tố lồi lõm để cảm nhận được độ nhám ráp của nét in
 
Thứ 1 là : Chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh
chân dung hồ chủ tịch
 
Thứ 2 là : Quốc Huy của nước Việt Nam
quốc huy của nước việt nam dân chủ
 
Thứ 3 là : Mệnh giá bằng số và bằng chữ
mệnh giá tiền bằng chữ và số
 
Thứ 4 là : Dòng chữ " CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM " ~ Ở mặt trước tất cả các mặt mệnh giá tiền polyme
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Thứ 5 là : Dòng chữ " NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM " và phong cảnh ~ phía sau mệnh giá 500.000 đ, 200.000 đ, 100.000 đ
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
     Ở tiền giả polyme : vuốt nhẹ tay chỉ có cảm giác trơn lì, không nhám, ráp như ở tiền thật hoặc có cảm giác gợn tay do vết dập trên nền giấy, không phải do độ nổi của nét in. Còn loại siêu giả nhiều khi rất khó để nhận biết, nên hay sử dụng máy đếm tiền phát hiện tiền siêu giả cao cấp hoặc máy kiểm tra tiền.
Nguồn từ báo thông tin Ngân hàng nhà nước Việt Nam