0983 608 638
036 364 4493

Tài sản hệ thống TCTD bất ngờ vượt mốc 10 triệu tỷ


Vốn tự có của các ngân hàng cũng tăng vọt bất ngờ, vượt mốc 714 nghìn tỷ trong khi vốn điều lệ chỉ ở mức 512 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam update thống kê một số chỉ tiêu cơ bản của hệ thống TCTD tính đến cuối năm 2017.
     Đến thời điểm ngày 31/12/2018, tổng tài sản của hệ thống ngân hàng đã đạt trên 10 triệu tỷ VNĐ, tăng 17,62% so với cuối năm 2016.
     Trong đó, tổng tài sản của nhóm Ngân hàng thương mại có vốn chi phối bởi Nhà nước gồm Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank tiếp tục chiếm phần lớn và có tốc độ tăng trưởng siêu cao ( 18,34% ), đạt 4,57 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2017, chiếm 45,69% tổng tài sản của hệ thống TCTD tại Việt Nam.
     Nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản đạt 4,028 triệu tỷ đồng, tăng 17,69% so với đầu năm 2017. Tại các ngân hàng liên doanh, nước ngoài, ghi nhận tổng tài sản đạt 954 nghìn tỷ đồng, tăng 15,19% so với đầu năm 2017.
     Tổng tài sản của Ngân hàng Chính sách xã hội tăng 10,04% đạt 175 nghìn tỷ VNĐ; ngân hàng hợp tác xã tăng 9,56% đạt 29 nghìn tỳ VNĐ, quỹ tín dụng nhân dân tăng 13,84% lên 102 nghìn tỷ VNĐ.
     Tài sản của các công ty tài chính, cho thuê tăng trưởng rất nhanh trong năm vừa qua, đạt tới 141,9 nghìn tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2017, tăng 24,7% so với tháng giêng năm 2017. 
     Một điều đáng nói nữa cũng được công bố và đáng chú ý là vốn tự có và vốn điều lệ. Số liệu cho thấy vốn tự có toàn hệ thống đã tăng 11,64% lên trên 714 nghìn tỷ đồng VNĐ, vốn điều lệ tăng trong khi đó tăng 4,91% đạt hơn 512 nghìn tỷ VNĐ. 
     Trong khi tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ, vốn tự có của các NHTM Nhà nước khá chậm chạp thì các NHTM cổ phần đã tăng lên đáng kể. Kết thúc năm 2017, vốn điều lệ của các NHTM Nhà nước đạt 147.771 tỷ đồng, chỉ tăng 0,84% so với đầu năm ( năm 2016 tăng 6,89% ). Trong khi đó, vốn điều lệ của các NHTM Cổ phần đã tăng 6,94% đạt 214.791 tỷ đồng VNĐ. 
 
Tham khảo về sản phẩm máy đếm tiền của Công ty HOB.JSC
 
     Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ( CAR ) của toàn hệ thống giảm so với hồi đầu năm, nay còn 12,23%. Trong đó, CAR của nhóm NHTM Nhà nước thấp nhất, đã giảm từ 9,92% ( tháng giêng 2017 ) xuống còn 9,52% ( cuối năm 2017 ), CAR của nhóm NHTM cổ phần cao hơn với 11,47%.
     Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn toàn hệ thống là 30,65% vào cuối năm 2017,  giảm so với mức hồi đầu năm ( 34,51% ). Tỷ lệ này tại các NHTM Nhà nước là 33,44%, tại NHTM Cổ phần là 34,47%, Công ty cho thuê tài chính cao nhất với 48,81%. 
 Thông tin từ trang báo tài chính ngân hàng CafeF