0983 608 638
036 364 4493

Phát hiện tiền giả và thật qua cách chao nghiêng tiền polymeChao nghiêng tờ tiền Polyme : Kiểm tra mực đổi màu, IRIODIN, Hình ẩn nổi 

Thứ 1 : Mực đổi màu ( OVI ) : yếu tố này có màu vàng khi nhìn thẳng, đổi sang màu xanh lá cây khi nhìn nghiêng
 
doimauto500nghin
Đổi màu tờ polyme 500.000 đ
 
doimauto200nghin
Đổi màu tờ polyme 200.000 đ
 
doimauto100nghin
Đổi màu tờ polyme 100.000 đ
 
Thứ 2 : IRIODIN: là dải màu vàng chạy dọc tờ bạc, lấp lánh ánh kim sắc nét rõ ràng khi chao nghiêng tờ bạc
 
daimaulaplanhpolyme
 
Thứ 3 : Hình ẩn nổi : Khi đặt tờ bạc nằm ngang tầm mắt thấy chữ “ VN ” nổi rõ ở mệnh giá 200.000 đ, 10.000 đ, chữ “ NH ” ở mệnh giá 50.000 đ, 20.000 đ .
 
hình ẩn nổi 10 nghìn
Hình ẩn 10.000 Đ ( chữ VN nổi rõ )
 
hình ẩn nổi 20 nghìn polyme
Hình ẩn 20.000 Đ ( chữ NH rổi rõ )
 
hình ẩn nổi 50 nghìn polyme
Hình ẩn 50.000 Đ ( chữ NH rồi rõ )
 
hình ẩn nổi tờ 200 nghìn polyme
Hình ẩn 200.000Đ ( chữ VN nổi rõ )
 
    Ở tiền giả polyme : có làm giả yếu tố OVI nhưng không đổi màu, hoặc có đổi màu nhưng không đúng màu như ở tiền thật; không có yếu tố IRIODIN hoặc có in giả dải màu vàng nhưng không lấp lánh như ở tiền thật.
Thông tin từ báo Ngân hàng nhà nước Việt Nam