0983 608 638
036 364 4493

Nhận biết tiền thật và giả qua cách soi tiền trước nguồn sángSoi tờ tiền polyme trước nguồn sáng : Kiểm tra hình bóng chìm và Dây bảo hiểm, Hình định vị trước sau
 
1. Hình bóng chìm : nhìn thấy rõ từ hai mặt, được thể hiện bằng nhiều đường nét tinh xảo, sáng trắng
 
hinh bóng chìm từ tiền 20000 đến 500000                             hình bóng chìm tờ tiền 10000
Hình bóng chìm từ 20.000đ tới 500.000 đ                    Hình bóng chìm tờ 10.000 đ
 
 
2. Dây bảo hiểm : Nhìn thấy rõ từ hai mặt, chạy dọc tờ tiền polyme, có cụm số mệnh giá và chữ “ NHNNVN ” ( hoặc “ VND ” - mệnh giá 10.000đ ) tinh xảo, sáng trắng.
 dây bảo hiểm tờ 500000 tiền thật  dây bảo hiểm tờ polymer tiền thật 10 nghìn dây bảo hiểm tờ polyme 50000 đ
 
Riêng mệnh giá 50.000 đ, dây bảo hiểm ngắt quãng, có cụm số “ 50000 "
 
3. Hình định vị : hình ảnh trên hai mặt khớp khít, tạo thành một hình ảnh hoàn chỉnh, các khe trắng đều nhau ( nhìn thấy từ hai mặt ).
    Ở tiền giả polymer : Hình bóng chìm không tinh xảo được như tiền thật. Các chữ, số trên dây bảo hiểm không rõ ràng, không sắc nét, mờ mờ giả giả; một số trường hợp không có yếu tố này. Hình định vị không khớp khít, các khe trắng không đều nhau.
 
                            hình định vị sau mặt polymer                      hình định vị tổng thể tiền polymer
Hình định vị mặt trước            Hình định vị mặt sau            Hình định vị tổng thể
 
Thông tin trích xuất từ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM