0983 608 638

Kinh doanh Online

Ms. An - 098 222 7183

Kinh doanh Online

Mr. Toàn - 0983 608 638

Kinh doanh Online

Ms. Hoa - 0981 922 991

Tư vấn kỹ thuật

Mr. Huy - 0976 122 959

Đăng ký Đại Lý

Trần Toàn - 0983 608 638

Hướng dẫn đổi mã két sắt cơHướng dẫn đổi mã két sắt ( két sắt khóa cơ )
 
Lưu ý : ( Két xuất xưởng được cài số : 0 )
CÁCH MỞ KHOÁ : ( Lấy vạch giữa làm chuẩn ).
1. Quay 4 vòng qua PHẢI ( cùng chiều kim đồng hồ ) sao cho số 0 đi qua vạch giữa 4 lần và lần thứ 4 thì ngừng số 0 ngay vạch giữa.
2. Quay chậm qua TRÁI cho đến khi cứng tay .
Bây giờ khoá đã được mở.

CÁCH KHÓA :

1. Quay qua PHẢI rồi quay TRÁI vài lần là được .
- Bây giờ khoá đã được khóa.
- CÁCH ĐỔI MÃ: ( Lấy vạch xéo làm chuẩn)

2. Quay 4 vòng qua PHẢI (cùng chiều kim đồng hồ) sao cho số 0 đi qua vạch xéo 4 lần và lần thứ 4 thì ngừng số 0 ngay vạch xéo.

- Sau đó dùng chìa đổi mã xoay theo hướng mũi tên (theo ngược chiều kim đồng hồ một góc 900 ) bên mặt trong két sắt của bạn.
- Bây giờ bạn cài mã số mới ( Thao tác giống như trên, vạch xéo làm chuẩn )
- Sau khi cài đặt xong số mới , bạn xoay chìa đổi mã ngược hướng mũi tên (theo cùng chiều kim đồng hồ một góc 900), rút chìa đổi mã ra, lúc này số mới đã được nhập.
Sau khi đổi mã nên để cửa mở và thử lại mã vừa đổi 5 đến 6 lần
Chìa khóa định vị chỉ dùng để hạn chế xoay của núm số.
ĐỐI VỚI 3 MÃ
 
CÁCH MỞ KHOÁ : ( Lấy vạch giữa làm chuẩn ).
VD mã 20, 40, 60
3. Quay 4 vòng qua PHẢI ( cùng chiều kim đồng hồ ) sao cho số 20 đi qua vạch giữa 4 lần và lần thứ 4 thì ngừng số 20 ngay vạch giữa.
4. Quay 3 vòng qua TRÁI ( ngược chiều kim đồng hồ ) sao cho số 40 đi qua vạch giữa 3 lần và lần thứ 3 thì ngừng số 40 ngay vạch giữa.
5. Quay 2 vòng qua PHẢI ( cùng chiều kim đồng hồ ) sao cho số 60 đi qua vạch giữa 2 lần và lần thứ 2 thì ngừng số 60 ngay vạch giữa.
6. Quay chậm qua TRÁI cho đến khi núm ngừng lại. Bây giờ khoá đã được mở.

CÁCH KHÓA :
1. Quay qua PHẢI rồi quay TRÁI vài lần là được . Bây giờ khoá đã được khóa.
CÁCH ĐỔI MÃ : ( Lấy vạch xéo làm chuẩn)
2. Quay 4 vòng qua PHẢI ( cùng chiều kim đồng hồ ) sao cho số 20 đi qua vạch xéo 4 lần và lần thứ 4 thì ngừng số 20 ngay vạch xéo.
3. Quay 3 vòng qua TRÁI ( ngược chiều kim đồng hồ ) sao cho số 40 đi qua vạch xéo 3 lần và lần thứ 3 thì ngừng số 40 ngay vạch xéo.
4. Quay 2 vòng qua PHẢI ( cùng chiều kim đồng hồ ) sao cho số 60 đi qua vạch xéo 2 lần và lần thứ 2 thì ngừng số 60 ngay vạch xéo.
- Sau đó dùng chìa đổi mã xoay theo hướng mũi tên ( theo ngược chiều kim đồng hồ một góc 900 ) bên mặt trong két của bạn.
- Bây giờ bạn cài mã số mới cho két sắt ( Thao tác giống như trên, vạch xéo làm chuẩn) 
- Sau khi cài đặt xong số mới , bạn xoay chìa đổi mã ngược hướng mũi tên (theo cùng chiều kim đồng hồ một góc 900), rút chìa đổi mã ra, lúc này số mới đã được nhập.
Sau khi đổi mã nên để cửa mở và thử lại mã vừa đổi 5 đến 6 lần.
 

Mạng xã hội


0983 608 638
DMCA.com Protection Status