0983 608 638

Vật tư kho quỹ

Thùng tôn 60cm x 40cm x 30cm Độ dầy 4zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 60cm x 40cm x 30cm Độ dầy 5zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 70cm x 50cm x 50cm  Độ dầy 4zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 60cm x 40cm x 35cm Độ dầy 5zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 70cm x 50cm x 50cm Độ dầy 5zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 90cm x 50cm x 50cm Độ dầy 5zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 90cm x 50cm x 50cm Độ dầy 7zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 80cm x 50cm x 30cm Độ dầy 4zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 75cm x 45cm x 32cm Độ dầy 4zem
Mã SP:

Liên hệ

Bao vải đựng tiền
Mã SP:

Liên hệ

Bìa lót tiền
Mã SP:

Liên hệ

Ấn chỉ ngân hàng các loại
Mã SP:

0

Kìm kẹp chì niêm phong
Mã SP:

Liên hệ

Mũi khoan chứng từ
Mã SP:

50.000 đ

Chỉ đóng chứng từ, sổ sách
Mã SP:

350.000 đ

Hạt chì niêm phong
Mã SP:

0

Cuộn giấy bó tiền
Mã SP:

0

Phụ kiện máy đếm tiền
Mã SP:

0

Dây chì niêm phong
Mã SP:

0