0983 608 638

Kinh doanh Online

Ms. An - 098 222 7183

Kinh doanh Online

Mr. Toàn - 0983 608 638

Kinh doanh Online

Ms. Hoa - 0981 922 991

Tư vấn kỹ thuật

Mr. Huy - 0976 122 959

Đăng ký Đại Lý

Trần Toàn - 0983 608 638

Thiết bị văn phòng

Máy Photocopy Canon IR - 2002N

Máy Photocopy Canon IR - 2002N

Giá NY: 22.990.000 đ     

Máy Photocopy Kỹ thuật số RICOH Aficio MP 2001L

Máy Photocopy Kỹ thuật số RICOH Aficio MP 2001L

Giá NY: 26.990.000 đ     

Máy Photocopy Kỹ thuật số RICOH Aficio MP 2501L

Máy Photocopy Kỹ thuật số RICOH Aficio MP 2501L

Giá NY: 34.550.000 đ     

Grandview Charming PT H70 x 70

Grandview Charming PT H70 x 70

Giá NY: 1.739.000 đ     

Màn khung 2m44 x 1m83 (120 Inch)

Màn khung 2m44 x 1m83 (120 Inch)

Giá NY: 17.819.000 đ     

Màn chiếu khung 2m03 x 1m52 (100 Inch)

Màn chiếu khung 2m03 x 1m52 (100 Inch)

Giá NY: 15.169.000 đ     

Màn hình Motor điện Dalite 250 inch (250x150)

Màn hình Motor điện Dalite 250 inch (250x150)

Giá NY: 21.990.000 đ     

Màn hình Motor điện Dalite 200 inch (160x120)

Màn hình Motor điện Dalite 200 inch (160x120)

Giá NY: 8.690.000 đ     

Màn hình Motor điện Dalite 180 inch (144x108)

Màn hình Motor điện Dalite 180 inch (144x108)

Giá NY: 5.990.000 đ     

Màn hình Motor điện Dalite 150 inch (120x90)

Màn hình Motor điện Dalite 150 inch (120x90)

Giá NY: 3.990.000 đ     

Màn hình Motor điện Dalite 120 inch (96x72)

Màn hình Motor điện Dalite 120 inch (96x72)

Giá NY: 3.049.000 đ     

Màn hình Motor điện Dalite 140 inch (96x96)

Màn hình Motor điện Dalite 140 inch (96x96)

Giá NY: 2.390.000 đ     

Màn hình Motor điện Dalite 120 inch (84x84)

Màn hình Motor điện Dalite 120 inch (84x84)

Giá NY: 2.090.000 đ     

Màn hình treo tường Herin 140 inch (96x96)

Màn hình treo tường Herin 140 inch (96x96)

Giá NY: 1.390.000 đ     

Màn hình treo tường Dalite 140 inch (96x96)

Màn hình treo tường Dalite 140 inch (96x96)

Giá NY: 1.439.000 đ     

Màn chiếu treo tường Dalite 100 INCH (70 X 70)

Màn chiếu treo tường Dalite 100 INCH (70 X 70)

Giá NY: 720.000 đ     

Màn chiếu 3 chân Herin 140 inch (96x96)

Màn chiếu 3 chân Herin 140 inch (96x96)

Giá NY: 1.590.000 đ     

Màn chiếu 3 chân Dalite 140 inch (96x96)

Màn chiếu 3 chân Dalite 140 inch (96x96)

Giá NY: 1.649.000 đ     

Màn chiếu treo tường Herin 120 inch ( 84x84)

Màn chiếu treo tường Herin 120 inch ( 84x84)

Giá NY: 1.149.000 đ     

Màn chiếu chân Herin 120 inch (84x84)

Màn chiếu chân Herin 120 inch (84x84)

Giá NY: 1.390.000 đ     

Màn chiếu treo tường Herin 100 inch (70X70)

Màn chiếu treo tường Herin 100 inch (70X70)

Giá NY: 690.000 đ     

Màn chiếu 3 chân Dalite 100 inch (70x70)

Màn chiếu 3 chân Dalite 100 inch (70x70)

Giá NY: 769.000 đ     

Màn chiếu 3 chân Herin 100 inch (70x70)

Màn chiếu 3 chân Herin 100 inch (70x70)

Giá NY: 739.000 đ     

Màn chiếu Motor điện Dalite 100 inch (70x70)

Màn chiếu Motor điện Dalite 100 inch (70x70)

Giá NY: 1.690.000 đ     

 Máy chiếu Panasonic PT-LB360

Máy chiếu Panasonic PT-LB360

Giá NY: 15.990.000 đ     

Máy chiếu Panasonic PT-LB280

Máy chiếu Panasonic PT-LB280

Giá NY: 10.990.000 đ     

Máy chiếu Panasonic PT - LX351 - DLP

Máy chiếu Panasonic PT - LX351 - DLP

Giá NY: 16.500.000 đ     

Mạng xã hội


0983 608 638
DMCA.com Protection Status