0983 608 638

Thiết bị văn phòng

Máy hút ẩm Kasami HM-95
Mã SP:

16.000.000 đ

Máy tiệt trùng Ozone AD 35
Mã SP:

7.500.000 đ

Máy tính tay Casio DF 120BM
Mã SP:

349.000 đ

Máy tính tay Casio DJ120
Mã SP:

345.000 đ

Máy tính tay Casio JS 40
Mã SP:

689.000 đ

Máy tính tay CASIO FX 570VN PLUS
Mã SP:

419.000 đ

Máy tính tay CASIO GX14S
Mã SP:

329.000 đ

Máy tính tay CASIO GX16S
Mã SP:

339.000 đ

Máy tính tay Casio JS20TS
Mã SP:

589.000 đ

Máy tính tay CASIO SX100 W
Mã SP:

120.000 đ

Máy hút ẩm Aikyo AD 25B
Mã SP:

5.700.000 đ

Máy hút ẩm Aikyo AD 14B EU
Mã SP:

5.400.000 đ

Máy hút ẩm Celsius YL2020 EP
Mã SP:

5.750.000 đ

Máy hút ẩm CELSIUS 12 Điện Tử
Mã SP:

4.850.000 đ

Máy hút ẩm CELSIUS 14 Điện Tử
Mã SP:

5.950.000 đ

Máy hút ẩm Daiwa ST 1012M
Mã SP:

5.350.000 đ

Máy hút ẩm ST 1016
Mã SP:

5.900.000 đ

Máy hút ẩm ST 1018
Mã SP:

17.500.000 đ

Máy hút ẩm WINIX 3410V
Mã SP:

6.500.000 đ

Máy hút ẩm WINIX SDH 7408V
Mã SP:

9.350.000 đ

Máy hút ẩm Edison ED 7R
Mã SP:

8.300.000 đ

Máy hút ẩm Edison ED 16B
Mã SP:

6.500.000 đ

Máy hút ẩm Edison ED-35B
Mã SP:

12.250.000 đ

Máy hút ẩm Edison ED-12B
Mã SP:

6.750.000 đ

Máy hút ẩm Harison HD-100B
Mã SP:

26.000.000 đ

Máy hút ẩm Harison HD-192B
Mã SP:

43.000.000 đ

Máy Photocopy Fuji Xerox  DocuCentre  2058 CPS E
Mã SP:

27.000.000 đ