0983 608 638

Thiết bị ngân hàng

Két K130 BMC 250 KG
Mã SP:

8.900.000 đ

Két K560 NHAI BMC 800 KG
Mã SP:

18.900.000 đ

Két K370 NHAI BMC 550 KG
Mã SP:

15.300.000 đ

Két K250 BMC 450 KG
Mã SP:

10.300.000 đ

Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo Thái Lan HB 220S
Mã SP:

4.389.000 đ

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB 230S
Mã SP:

5.397.000 đ

Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo Thái Lan HB 220M
Mã SP:

5.586.000 đ

Máy bó tiền NH 99A
Mã SP:

3.570.000 đ

Máy kiểm tra tiền ARGUS ESTI
Mã SP:

1.680.000 đ

Máy kiểm tra tiền SNIPER DP 976
Mã SP:

6.489.000 đ

Máy kiểm tra USD – EURO VT – 9930A +
Mã SP:

17.000.000 đ

Máy đóng chứng từ Balion NH - K1
Mã SP:

Liên Hệ

Máy khoan chứng từ DS
Mã SP:

Liên Hệ

Máy khoan chứng từ DS 2
Mã SP:

2.415.000 đ

Máy khoan chứng từ HT 70
Mã SP:

17.220.000 đ