0983 608 638

Thiết bị ngân hàng

Máy đóng chứng từ DS 2700
Mã SP:

2.950.000 đ

Máy đóng chứng từ DS 98
Mã SP:

3.049.000 đ

Máy khoan đóng chứng từ BJ03B1
Mã SP:

3.049.000 đ

Máy đóng chứng từ HT50
Mã SP:

18.500.000 đ

Máy khoan & đóng chứng từ Deli 3877
Mã SP:

Liên hệ

Máy khoan & đóng chứng từ Deli 3876
Mã SP:

Liên Hệ

Máy khoan chứng từ ZK 168
Mã SP:

Liên Hệ

Máy bó tiền Balion NH-B2
Mã SP:

2.600.000 đ

Máy bó tiền Kaixun KX-H3
Mã SP:

14.900.000 đ

Máy bó tiền Kaixun KX-ZB
Mã SP:

3.090.000 đ

Máy bó tiền Kaixun KX-ZB3
Mã SP:

4.139.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ SNIPER DP 976
Mã SP:

7.749.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ DP 976
Mã SP:

8.299.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ 109
Mã SP:

5.400.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ Argus Esti
Mã SP:

2.999.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ Argus
Mã SP:

2.990.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ 520
Mã SP:

Liên Hệ

Máy kiểm tra ngoại tệ 620
Mã SP:

Liên Hệ

Máy kiểm tra ngoại tệ DL 220
Mã SP:

5.990.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ CS 888
Mã SP:

5.590.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ HT 106
Mã SP:

5.150.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ Cashscan 520
Mã SP:

7.990.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ Cashscan 888
Mã SP:

4.955.000 đ

Máy kiểm tra tiền Việt Nam Đồng DL 107
Mã SP:

Liên Hệ

Két K50 BMC 120 KG
Mã SP:

5.500.000 đ

Két K70 BMC 150 KG
Mã SP:

5.800.000 đ

Két K90 BMC 170 KG
Mã SP:

6.500.000 đ