0983 608 638

Thiết bị ngân hàng

Máy đóng bó tiền tự động Akio - AD20
Mã SP:

68.880.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ HN 06
Mã SP:

6.500.000 đ

Máy in sổ Olivetti Pr2 Plus
Mã SP:

10.299.000

Máy kiểm tra tiền HT 004
Mã SP:

989.000 đ

Máy khoan chứng từ BJ03BI
Mã SP:

Liên hệ

Máy kiểm tra ngoại tệ DORS 200M1
Mã SP:

7.750.000 đ

Máy kiểm tra ngoại tệ VT - 9930A
Mã SP:

18.950.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HL 113
Mã SP:

3.800.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HB 210
Mã SP:

2.400.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HL-110
Mã SP:

1.550.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HL 120D
Mã SP:

4.100.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HL 120M
Mã SP:

4.300.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HL 130D
Mã SP:

4.400.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HB 220M
Mã SP:

5.400.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HB 213
Mã SP:

5.850.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HG 310
Mã SP:

5.400.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HG 510
Mã SP:

6.450.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NB - 101
Mã SP:

1.900.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NF - 301
Mã SP:

3.700.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NB - 102
Mã SP:

1.750.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NB - 104
Mã SP:

5.450.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NB - 105
Mã SP:

6.700.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NB - 107
Mã SP:

6.200.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NB - 114
Mã SP:

5.150.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NB - 115
Mã SP:

6.400.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NB - 127
Mã SP:

9.800.000 đ