0983 608 638

Thiết bị ngân hàng > Xe đẩy hàng và tiền > Sumo

Xe đẩy hàng Sumo Thái Lan HG-313
Mã SP:

8.100.000 đ

Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo Thái Lan HB 220S
Mã SP:

4.389.000 đ

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB 230S
Mã SP:

5.397.000 đ

Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo Thái Lan HB 220M
Mã SP:

5.586.000 đ