0983 608 638

Kinh doanh Online

Ms. An - 098 222 7183

Kinh doanh Online

Mr. Toàn - 0983 608 638

Kinh doanh Online

Ms. Hoa - 0981 922 991

Tư vấn kỹ thuật

Mr. Huy - 0976 122 959

Đăng ký Đại Lý

Trần Toàn - 0983 608 638

Thiết bị ngân hàng > Xe đẩy hàng và tiền > Prestar

Xe đẩy hàng Prestar PF 305C-P

Xe đẩy hàng Prestar PF 305C-P

Giá NY: 9.800.000 đ     

Xe đẩy hàng Prestar PF 314C-P

Xe đẩy hàng Prestar PF 314C-P

Giá NY: 8.300.000 đ     

Xe đẩy hàng Prestar NF-S301

Xe đẩy hàng Prestar NF-S301

Giá NY: 5.100.000 đ     

Xe đẩy hàng Prestar PF S301C-P

Xe đẩy hàng Prestar PF S301C-P

Giá NY: 5.100.000 đ     

Xe đẩy hàng PresTar TF-403

Xe đẩy hàng PresTar TF-403

Giá NY: 6.600.000 đ     

Xe đẩy hàng Prestar NG-403-8

Xe đẩy hàng Prestar NG-403-8

Giá NY: 9.600.000 đ     

Xe đẩy hàng PresTar PG-502

Xe đẩy hàng PresTar PG-502

Giá NY: 10.900.000 đ     

Xe đẩy hàng Prestar PG-503

Xe đẩy hàng Prestar PG-503

Giá NY: 13.600.000 Đ     

Mạng xã hội


0983 608 638
DMCA.com Protection Status