0983 608 638

Thiết bị văn phòng > Máy tiệt trùng

Máy tiệt trùng Ozone AD 35
Mã SP:

7.500.000 đ

Máy tiệt trùng Ozone AD 60
Mã SP:

9.500.000 đ

Máy tiệt trùng Ozone AD 80
Mã SP:

14.500.000 đ

Máy tiệt trùng Ozone AD 500
Mã SP:

18.500.000 đ