0983 608 638

Thiết bị văn phòng > Máy quét ( Scan )

Máy quét Canon Lide 220
Mã SP:

2.190.000 đ

Máy quét Canon Lide 120
Mã SP:

1.390.000 đ

Máy quét HP Scanjet 200 L2734A
Mã SP:

1.490.000 đ

Máy quét HP ScanJet G3110
Mã SP:

2.490.000 đ

Máy quét HP Scanjet Professional 3000S2 Sheet-feed Scanner
Mã SP:

9.990.000 đ

Máy quét HP ScanJet 5590
Mã SP:

9.990.000 đ

Máy quét HP Scanjet Enterprise Flow 7000S2 Sheet-Feed
Mã SP:

23.650.000 đ