0983 608 638

Thiết bị ngân hàng > Máy kiểm tra tiền

Máy kiểm tra tiền HT 004
Mã SP:

989.000 đ

Máy kiểm tra tiền ARGUS ESTI
Mã SP:

1.680.000 đ

Máy kiểm tra tiền SNIPER DP 976
Mã SP:

6.489.000 đ

Máy kiểm tra USD – EURO VT – 9930A +
Mã SP:

17.000.000 đ