0983 608 638

Thiết bị văn phòng > Máy chiếu ( Projector )

 Máy chiếu Panasonic PT-LB360
Mã SP:

15.990.000 đ

Máy chiếu Panasonic PT-LB280
Mã SP:

10.990.000 đ

Máy chiếu Panasonic PT - LX351 - DLP
Mã SP:

16.500.000 đ

Máy chiếu Sony VPL - DX131
Mã SP:

11.990.000 đ

Máy chiếu Sony VPL - DX111
Mã SP:

9.890.000 đ

Máy chiếu Sony VPL - DX142
Mã SP:

15.190.000 đ

Máy chiếu Sony VPL - DX147 3LCD - Tích hợp Wireless
Mã SP:

19.990.000 đ

Máy chiếu Sony VPL-EX290
Mã SP:

16.900.000 đ