0983 608 638

Thiết bị văn phòng > Máy chấm công

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ550
Mã SP:

2.700.000 đ

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ550A
Mã SP:

3.390.000 đ

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG 600
Mã SP:

2.399.000 đ

Máy chấm công vân tay Ronald Jack DG 600ID
Mã SP:

3.199.000 đ

Máy chấm công vân tay RonalJack X628 plus
Mã SP:

3.950.000 đ

Máy chấm công vân tay RonalJack X628C + ID
Mã SP:

3.419.000 đ

Máy chấm công vân tay Ronal Jack X628C
Mã SP:

3.145.000 đ

Máy chấm công vân tay ZK Software B3-C
Mã SP:

3.512.000 đ

Máy chấm công vân tay Ronald Jack X938-C
Mã SP:

3.949.000 đ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay Ronald Jack IFACE 302
Mã SP:

3.949.000 đ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay Ronald Jack IFACE 352
Mã SP:

8.250.000 đ

Máy chấm công kiểm soát ra vào, vân tay và thẻ Suprema BioEntry Plus BEPL-OC
Mã SP:

9.560.000 đ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng Wise Eye WSE-9079
Mã SP:

5.200.000 đ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng Wise Eye WSE-808
Mã SP:

3.600.000 đ

Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ550
Mã SP:

2.700.000 đ

Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng Ronald Jack 4000TID-C
Mã SP:

3.400.000 đ