0983 608 638

Thiết bị ngân hàng > Máy bó tiền

Máy đóng bó tiền tự động Akio - AD20
Mã SP:

68.880.000 đ

Máy bó tiền Balion NH-B2
Mã SP:

2.600.000 đ

Máy bó tiền Kaixun KX-H3
Mã SP:

14.900.000 đ

Máy bó tiền Kaixun KX-ZB
Mã SP:

3.090.000 đ

Máy bó tiền Kaixun KX-ZB3
Mã SP:

4.139.000 đ

Máy bó tiền NH 99A
Mã SP:

3.570.000 đ