0983 608 638

Thiết bị văn phòng > Màn chiếu ( Screen )

Grandview Charming PT H70 x 70
Mã SP:

1.739.000 đ

Màn khung 2m44 x 1m83 (120 Inch)
Mã SP:

17.819.000 đ

Màn chiếu khung 2m03 x 1m52 (100 Inch)
Mã SP:

15.169.000 đ

Màn hình Motor điện Dalite 250 inch (250x150)
Mã SP:

21.990.000 đ

Màn hình Motor điện Dalite 200 inch (160x120)
Mã SP:

8.690.000 đ

Màn hình Motor điện Dalite 180 inch (144x108)
Mã SP:

5.990.000 đ

Màn hình Motor điện Dalite 150 inch (120x90)
Mã SP:

3.990.000 đ

Màn hình Motor điện Dalite 120 inch (96x72)
Mã SP:

3.049.000 đ

Màn hình Motor điện Dalite 140 inch (96x96)
Mã SP:

2.390.000 đ

Màn hình Motor điện Dalite 120 inch (84x84)
Mã SP:

2.090.000 đ

Màn hình treo tường Herin 140 inch (96x96)
Mã SP:

1.390.000 đ

Màn hình treo tường Dalite 140 inch (96x96)
Mã SP:

1.439.000 đ

Màn chiếu treo tường Dalite 100 INCH (70 X 70)
Mã SP:

720.000 đ

Màn chiếu 3 chân Herin 140 inch (96x96)
Mã SP:

1.590.000 đ

Màn chiếu 3 chân Dalite 140 inch (96x96)
Mã SP:

1.649.000 đ

Màn chiếu treo tường Herin 120 inch ( 84x84)
Mã SP:

1.149.000 đ

Màn chiếu chân Herin 120 inch (84x84)
Mã SP:

1.390.000 đ

Màn chiếu treo tường Herin 100 inch (70X70)
Mã SP:

690.000 đ

Màn chiếu 3 chân Dalite 100 inch (70x70)
Mã SP:

769.000 đ

Màn chiếu 3 chân Herin 100 inch (70x70)
Mã SP:

739.000 đ

Màn chiếu Motor điện Dalite 100 inch (70x70)
Mã SP:

1.690.000 đ