0983 608 638

Thiết bị ngân hàng > Két sắt Hà Nội

Két K50 BMC 120 KG
Mã SP:

5.500.000 đ

Két K70 BMC 150 KG
Mã SP:

5.800.000 đ

Két K90 BMC 170 KG
Mã SP:

6.500.000 đ

Két K130 BMC 250 KG
Mã SP:

8.900.000 đ

Két K560 NHAI BMC 800 KG
Mã SP:

18.900.000 đ

Két K370 NHAI BMC 550 KG
Mã SP:

15.300.000 đ

Két K250 BMC 450 KG
Mã SP:

10.300.000 đ