0983 608 638

Thiết bị ngân hàng > Xe đẩy hàng và tiền > Jumbo

Xe đẩy hàng Jumbo HL 113
Mã SP:

3.800.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HB 210
Mã SP:

2.400.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HL-110
Mã SP:

1.550.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HL 120D
Mã SP:

4.100.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HL 120M
Mã SP:

4.300.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HL 130D
Mã SP:

4.400.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HB 220M
Mã SP:

5.400.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HB 213
Mã SP:

5.850.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HG 310
Mã SP:

5.400.000 đ

Xe đẩy hàng Jumbo HG 510
Mã SP:

6.450.000 đ