0983 608 638

Thiết bị an ninh > Đầu ghi hình ( DVR )

Đầu ghi hình 4 kênh Vantech VT4800S
Mã SP:

1.199.000 đ

Đầu ghi hình 8 kênh VANTECH VT-8800S
Mã SP:

2.500.000 đ

Đầu ghi hình 16 kênh Vantech VT-16800H
Mã SP:

2.399.000 đ

Questek QTD-6124 Đầu ghi hình 24 Kênh (Đen)
Mã SP:

5.750.000 đ

Questek QTD-6132 Đầu ghi hình 32 Kênh (Đen)
Mã SP:

7.090.000 đ