0983 608 638

Kinh doanh Online

Mrs. Nhung - 0973 087 906

Kinh doanh Online

Mrs. An - 0982 227 183

Kinh doanh Online

Mr. Toàn - 0983 608 638

Kinh doanh Online

Mrs. Hoa - 0168 4711 220

Kinh doanh Online

Mrs. Thùy - 0973 879 193

Đăng ký Đại Lý

Trần Toàn - 0983 608 638

Thiết bị ngân hàng

Két K370 NHAI BMC 550 KG

Két K370 NHAI BMC 550 KG

Giá NY: 15.300.000 đ     

Két K250 BMC 450 KG

Két K250 BMC 450 KG

Giá NY: 10.300.000 đ     

Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo Thái Lan HB 220S

Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo Thái Lan HB 220S

Giá NY: 4.389.000 đ     

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB 230S

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB 230S

Giá NY: 5.397.000 đ     

Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo Thái Lan HB 220M

Xe đẩy hàng 2 tầng Sumo Thái Lan HB 220M

Giá NY: 5.586.000 đ     

Máy bó tiền Balion ZD 93

Máy bó tiền Balion ZD 93

Giá NY: 2.390.000 đ     

Máy bó tiền NH 99A

Máy bó tiền NH 99A

Giá NY: 3.570.000 đ     

Máy kiểm tra tiền ARGUS ESTI

Máy kiểm tra tiền ARGUS ESTI

Giá NY: 1.680.000 đ     

Máy kiểm tra tiền SNIPER DP 976

Máy kiểm tra tiền SNIPER DP 976

Giá NY: 6.489.000 đ     

Máy kiểm tra USD – EURO VT – 9930A +

Máy kiểm tra USD – EURO VT – 9930A +

Giá NY: 17.000.000 đ     

Máy đóng chứng từ Balion NH - K1

Máy đóng chứng từ Balion NH - K1

Giá NY: 2.290.000 đ     

Máy khoan chứng từ DS

Máy khoan chứng từ DS

Giá NY: 2.352.000 đ     

Máy khoan chứng từ DS 2

Máy khoan chứng từ DS 2

Giá NY: 2.415.000 đ     

Máy khoan chứng từ HT 70

Máy khoan chứng từ HT 70

Giá NY: 17.220.000 đ     

Mạng xã hội


0983 608 638
DMCA.com Protection Status